Proiecte de Cercetare

  • Contract de cercetare postdoctorala 98/2/22.11.2010 in cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/62988, Probleme de tipul investitor-manager într-un cadru dinamic cu opţiuni de investiţii în active financiare1.12.2010– 1.12.2012, director Bogdan Iftimie.
  • Contract de cercetare Nr. 884, Cod ID 1778, CNCSIS PNII Program IDEI, Modelarea multicriterială a procesului decizional în condiţii de incertitudine cu aplicaţii în managementul portofoliilor2009– 2011, director Cristinca Fulga.
  • Contract de cercetare postdoctorala nr.142/26.11.2010 in cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/62988 din Fondul Social European FSE, Ecuaţii cu derivate parţiale neliniare stocastice asociate cu ecuaţii diferenţiale stocastice cu salturi cu aplicaţii în matematici financiare1.12.2010– 1.12.2012, director Marinela Marinescu.
  • Contract cercetare postdoctorală 0495/1.11.2010 in cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/59184, Elaborarea unui model de optimizare a portofoliului de active financiare. Aplicatie in cazul fondurilor deschise de investitii01.11.2010-31.04.2013, director Florentin Serban.
  • Contract de cercetare postdoctorală nr. 108/11 din 23.11.2010, in cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/ 62988, Metode statistice robuste cu aplicaţii în optimizarea portofoliilor1.12.2010-30.11.2012, director Aida Toma.
  • PN-2-ID-PCE-2011-3-0893Evaluarea impactului factorilor externi, de mediu, asupra eficientei producatorilor economici: modelare statistica, software, aplicatii2011-2014, director Luiza Badin.
  • ID_ 303/5.10.2011, Modelarea si analizarea distributiilor empirice non-normale cu noi metode probalististice. Cresterea performantei portofoliului si imbunatatirea strategiilor de management al riscului2011-2014, director Maria Tudor.
  • Contract cercetare postdoctorală 57/4.06.2014 in cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140, Managementul riscului în perspectiva implementării directivei Solvency II” pe plan european, folosind noi tehnici de estimare și optimizare, 01.06.2014-30.09.2015, director Lect. dr. Silvia Dedu.
  • PN-II-RU-TE-2012-3-0007 Flexible Statistical Modeling and Robust Analysis of Financial Data, 1.05.2013-30.09.2016, director de proiect Prof. dr. Aida Toma.
  • PN-II-RU-TE-2014-4-2905 Per Aspera Ad Astra: Advanced Econometric Modeling and Quantitative Analysis to Evaluate and Explain Performances in Scientific Research, 1.10.2015-30.09.2017, director Conf. dr. Luiza Badin.
Scroll to top