Centre de Cercetare

Centrul de Cercetari Matematice Avansate Fundamentale şi Aplicative (CCMAFA)

Scop:

a) Descrierea, analizarea, sintetizarea şi exploatarea unor modele matematice în vederea rezolvării problemelor cu aplicabilitate practică, identificarea direcţiilor moderne de cercetare în domeniile de interes specifice centrului, precum şi documentarea în vederea extinderii acestora;

b) Formarea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi a cadrelor didactice universitare în vederea dezvoltării aptitudinilor deprinderilor şi apetenţei pentru utilizarea şi dezvoltarea conceptelor matematicilor economice, pentru inovare şi cercetare ştiinţifică în domeniul matematicii cu aplicaţii în economie, industrie, medicină, învăţământ, guvernare şi alte domenii de activitate umană;

c) Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi tehnologice pe baza unor modele matematice, precum şi căutarea de noi soluţii de decizie bazate pe conceptele matematicilor avansate;

d) Promovarea şi diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional prin participări ale membrilor centrului la conferinţe, simpozioane, workshop-uri, publicaţii sub formă de monografii, manuale universitare, articole şi studii în reviste de specialitate.

Scroll to top