Cursuri

Departamentul de Matematici Aplicate deserveşte toate facultăţile din cadrul Academiei de Studii Economice, majoritatea acestora având un nucleu comun de studiu, completat corespunzător, în funcţie de specificul fiecărei facultăţi. Planul de învăţământ al unui semestru de studiu este structurat în general să conţină 2 ore de curs şi 2 ore de seminar pe săptămână, excepţie făcând facultăţile CSIE şi FABBV, unde se predau cursuri de câte 3 ore pe săptămână.

Pentru ciclul de licenţă, Departamentul de Matematici Aplicate gestionează următoarele cursuri:

Nr.CursTipCursLaboratorL/PTotalCrediteDepartament
1Matematici aplicate în economieO2245Matematica
2Algebră liniarăO2245Matematica
3Analiză matematicăO2245Matematica
4Probabilităţi şi statisticăO2245Matematica

Pentru ciclul de Master, sunt prevăzute următoarele cursuri:

Nr.CursTipCursLaboratorL/PTotalCrediteDepartament
1Teoria probabilităţilorO2245Matematica
2Teoria estimaţiei şi analiza datelorO2245Matematica
3Procese stochasticeO2245Matematica
4Matematici financiareO2245Matematica
5Teoria riscului: ruină şi credibilitateO2245Matematica
6Modele discrete pe pieţele financiareO2245Matematica
7Matematici actuarialeO2245Matematica
8Evaluarea poliţelor de asigurareO2245Matematica
9Tehnici de calcul al rezervei matematiceO2245Matematica
10Metode de optimizare a proceselor decizionaleO2245Matematica
11Metode de simulareO2245Matematica
Scroll to top