Cadre Didactice Asociate

1. Prof. dr. Zbăganu Gheorghe – Universitatea Bucuresti

2. Prof. dr. Şerban Radu – pensionar ASE

3. Conf. dr. Beganu Gabriela – pensionar ASE

4. Conf. dr. Spătaru Silvia – ASE Bucureşti 

5. Conf. dr. Raluca Vernic – Universitatea „Ovidius” Constanta

6. Conf. dr. Covrig Mihaela – ASE Bucureşti

Scroll to top