Informații Studenți

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE SEMESTRUL I – 2024

Facultatea An I An II
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine FABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I, FABIZ_GE_R_I si FABIZ_FR
Facultatea de Business si Turism BT_BR, BT_BR_R_I
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica CSIE_E_I CSIE_SUB CSIE_R_I  CSIE_R_07 
CSIE_R_ALG_07  CSIE_E_En
CSIE_STAT
CSIE_E_II_RO_(Statistica),
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune CIG_E_R_I si CIG_EN
Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata ETA_E_I si RESTANTE
Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului EAM_E_I EAM_E_II
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori FABBV_RO si FABBV_EN
Facultatea de Management MAN_E_I, MAN_R_I si MAN_EN
Facultatea de Marketing MRK_E_I, MRK_R_I
Facultatea de Relatii Economice Internationale REI_E_I, REI_R_I
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL II - 2023
FacultateaAn IAn II
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straineFABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I, FABIZ_GE_R_I si FABIZ_FR
Facultatea de Business si TurismBT_BR, BT_BR_R_I
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica EconomicaCSIE_E_I CSIE_R_I  CSIE_R_07 
CSIE_R_ALG_07  CSIE_E_EnR
CSIE_STAT
CSIE_E_II_RO_(Statistica),
Facultatea de Contabilitate si Informatica de GestiuneCIG_E_R_I si CIG_EN
Facultatea de Economie Teoretica si AplicataETA_E_I si RESTANTE
Facultatea de Economie Agroalimentara si a MediuluiEAM_E_IEAM_E_II
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de ValoriFABBV_RO si FABBV_EN
Facultatea de ManagementMAN_E_I, MAN_R_I si MAN_EN
Facultatea de MarketingMRK_E_I, MRK_R_I
Facultatea de Relatii Economice InternationaleREI_E_I, REI_R_I
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL I - 2023
FacultateaAn IAn II
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straineFABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I, FABIZ_GE_R_I si FABIZ_FR
Facultatea de Business si TurismBT_BR, BT_BR_R_I
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica EconomicaCSIE_E_I CSIE_R_I  CSIE_R_07  CSIE_R_ALG_07  CSIE_E_EnRCSIE_E_II_RO, CSIE_R_II_RO, CSIE_R_II_I_RO si CSIE_E_II_EN
Facultatea de Contabilitate si Informatica de GestiuneCIG_E_R_I si CIG_EN
Facultatea de Economie Teoretica si AplicataETA_E_I si RESTANTE
Facultatea de Economie Agroalimentara si a MediuluiEAM_E_IEAM_E_II
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de ValoriFABBV_RO si FABBV_EN
Facultatea de ManagementMAN_E_I, MAN_R_I si MAN_EN
Facultatea de MarketingMRK_E_I, MRK_R_I
Facultatea de Relatii Economice InternationaleREI_E_I, REI_R_I
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL I - 2022
FacultateaAn IAn II
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straineFABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I, FABIZ_GE_R_I si FABIZ_FR
Facultatea de Business si TurismBT_BR, BT_BR_R_I
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica EconomicaCSIE_E_I CSIE_R_I  CSIE_R_07  CSIE_R_ALG_07  CSIE_E_EnRCSIE_E_II_RO, CSIE_R_II_RO, CSIE_R_II_I_RO si CSIE_E_II_EN
Facultatea de Contabilitate si Informatica de GestiuneCIG_E_R_I si CIG_EN
Facultatea de Economie Teoretica si AplicataETA_E_I si RESTANTE
Facultatea de Economie Agroalimentara si a MediuluiEAM_E_IEAM_E_II
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de ValoriFABBV_RO si FABBV_EN
Facultatea de ManagementMAN_E_I, MAN_R_I si MAN_EN
Facultatea de MarketingMRK_E_I, MRK_R_I
Facultatea de Relatii Economice InternationaleREI_E_I, REI_R_I
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL II - 2021
FacultateaAn IAn II
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straineFABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I, FABIZ_GE_R_I si FABIZ_FR
Facultatea de Business si TurismBT_BR, BT_BR_R_I
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica EconomicaCSIE_E_I CSIE_R_I  CSIE_R_07  CSIE_R_ALG_07  CSIE_E_EnRCSIE_E_II_RO, CSIE_R_II_RO, CSIE_R_II_I_RO si CSIE_E_II_EN
Facultatea de Contabilitate si Informatica de GestiuneCIG_E_I CIG_R_I si CIG_EN
Facultatea de Economie Teoretica si AplicataETA_E_I si RESTANTE
Facultatea de Economie Agroalimentara si a MediuluiEAM_E_IEAM_E_II
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de ValoriFABBV_RO si FABBV_EN
Facultatea de ManagementMAN_E_I, MAN_R_I si MAN_EN
Facultatea de MarketingMRK_E_I, MRK_R_I
Facultatea de Relatii Economice InternationaleREI_E_I, REI_R_I
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL I - 2021
FacultateaAn IAn II
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straineFABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I, FABIZ_GE_R_I si FABIZ_FR
Facultatea de Business si TurismBT_BR, BT_BR_R_I
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica EconomicaCSIE_E_I CSIE_R_I  CSIE_R_07  CSIE_R_ALG_07  CSIE_E_EnRCSIE_E_II_RO, CSIE_R_II_RO, CSIE_R_II_I_RO si CSIE_E_II_EN
Facultatea de Contabilitate si Informatica de GestiuneCIG_E_R_I si CIG_EN
Facultatea de Economie Teoretica si AplicataETA_E_I si RESTANTE
Facultatea de Economie Agroalimentara si a MediuluiEAM_E_IEAM_E_II
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de ValoriFABBV_RO si FABBV_EN
Facultatea de ManagementMAN_E_I, MAN_R_I si MAN_EN
Facultatea de MarketingMRK_E_I, MRK_R_I
Facultatea de Relatii Economice InternationaleREI_E_I, REI_R_I
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL II - 2019
FacultateaAn IAn II
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straineFABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I, FABIZ_GE_R_I si FABIZ_FR
Facultatea de Business si TurismBT_BR, BT_BR_R_I
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica EconomicaCSIE_E_I CSIE_R_I  CSIE_R_07  CSIE_R_ALG_07  CSIE_E_EnRCSIE_E_II_RO, CSIE_R_II_RO, CSIE_R_II_I_RO si CSIE_E_II_EN
Facultatea de Contabilitate si Informatica de GestiuneCIG_E_I CIG_R_I si CIG_EN
Facultatea de Economie Teoretica si AplicataETA_E_I si RESTANTE
Facultatea de Economie Agroalimentara si a MediuluiEAM_E_IEAM_E_II
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de ValoriFABBV_RO si FABBV_EN
Facultatea de ManagementMAN_E_I, MAN_R_I si MAN_EN
Facultatea de MarketingMRK_E_I, MRK_R_I
Facultatea de Relatii Economice InternationaleREI_E_I, REI_R_I

BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL I – 2019

FacultateaAn IAn II
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straineFABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I si FABIZ_FR
Facultatea de Business si TurismBT_BR
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica EconomicaCSIE_E_I CSIE_E_EnICSIE_E_II_RO si CSIE_E_II_EN
Facultatea de Contabilitate si Informatica de GestiuneCIG_E_I si CIG_EN
Facultatea de Economie Teoretica si AplicataETA_E_I si RESTANTE
Facultatea de Economie Agroalimentara si a MediuluiEAM_E_IEAM_E_II
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de ValoriFABBV_RO si FABBV_EN
Facultatea de ManagementMAN_E_I si MAN_EN
Facultatea de MarketingMRK_E_I
Facultatea de Relatii Economice InternationaleREI_E_I

BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE SEMESTRUL II – 2018

FacultateaAn IAn II
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straineFABIZ_FR FABIZ_EN
Facultatea de Business si TurismBT_BR si BT_EX
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica EconomicaCSIE_E_I CSIE R_ICSIE_E_II
Facultatea de Contabilitate si Informatica de GestiuneCIG_E_I, CIG_RES_08 si CIG_EN
Facultatea de Economie Teoretica si AplicataETA_E_I
Facultatea de Economie Agroalimentara si a MediuluiEAM_E_I
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de ValoriFABBV_RO si FABBV_EN
Facultatea de ManagementMAN_E_I
Facultatea de MarketingMRK_E_IMRK_E_II
Facultatea de Relatii Economice InternationaleREI_E_I

BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL I – 2018

FacultateaAn IAn II
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straineFABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I si FABIZ_FR
Facultatea de Business si TurismBT_BR
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica EconomicaCSIE_E_ICSIE_E_II_RO si CSIE_E_II_EN
Facultatea de Contabilitate si Informatica de GestiuneCIG_E_I si CIG_EN
Facultatea de Economie Teoretica si AplicataETA_E_I si RESTANTE
Facultatea de Economie Agroalimentara si a MediuluiEAM_E_IEAM_E_II
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de ValoriFABBV_RO si FABBV_EN
Facultatea de ManagementMAN_E_I si MAN_EN
Facultatea de MarketingMRK_E_I
Facultatea de Relatii Economice InternationaleREI_E_I

BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE SEMESTRUL II – 2017

FacultateaAn IAn II
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straineFABIZ_FR FABIZ_EN
Facultatea de Business si TurismBT_BR si BT_EX
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica EconomicaCSIE_E_I CSIE_ALGCSIE_E_II
Facultatea de Contabilitate si Informatica de GestiuneCIG_E_I, CIG_RES_08 si CIG_EN
Facultatea de Economie Teoretica si AplicataETA_E_I
Facultatea de Economie Agroalimentara si a MediuluiEAM_E_I
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de ValoriFABBV_RO si FABBV_EN
Facultatea de ManagementMAN_E_I
Facultatea de MarketingMRK_E_IMRK_E_II
Facultatea de Relatii Economice InternationaleREI_E_I

BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL I – 2017

FacultateaAn IAn II
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straineFABIZ_E_I
Facultatea de Business si TurismBT_BR si BT_EX
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica EconomicaCSIE_E_ICSIE_E_II
Facultatea de Contabilitate si Informatica de GestiuneCIG_E_I si CIG_EN
Facultatea de Economie Teoretica si AplicataETA_E_I
Facultatea de Economie Agroalimentara si a MediuluiEAM_E_I
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de ValoriFABBV_RO si FABBV_EN
Facultatea de ManagementMAN_E_I
Facultatea de MarketingMRK_E_I
Facultatea de Relatii Economice InternationaleREI_E_I
Scroll to top