Contact

Adresa:
Departamentul de Matematici Aplicate
Academia de Studii Economice, Calea Dorobantilor, Nr. 15-17, Sector 1, 010572, Bucuresti

Localizare: Cladirea Virgil Madgearu, Salile 2623, 2624, 2625

Telefon: +40 21 319 19 00 / 266, +40 21 319 19 01 / 266

Secretariat: Ec. Mirela Radulescu, e-mail: mirela.radulescu@csie.ase.ro

Scroll to top