Cursuri

Departamentul de Matematici Aplicate deserveşte toate facultăţile din cadrul Academiei de Studii Economice, majoritatea acestora având un nucleu comun de studiu, completat corespunzător, în funcţie de specificul fiecărei facultăţi. Planul de învăţământ al unui semestru de studiu este structurat în general să conţină 2 ore de curs şi 2 ore de seminar pe săptămână, excepţie făcând facultăţile CSIE şi FABBV, unde se predau cursuri de câte 3 ore pe săptămână.

Pentru ciclul de licenţă, Departamentul de Matematici Aplicate gestionează următoarele cursuri:

Nr.

Curs

Tip

Curs

Laborator

L/P

Total

Credite

Departament

1

Matematici aplicate în economie

O

2

2

-

4

5

Matematica

2

Algebră liniară

O

2

2

-

4

5

Matematica

3

Analiză matematică

O

2

2

-

4

5

Matematica

4

Probabilităţi şi statistică

O

2

2

-

4

5

Matematica

Pentru ciclul de Master, sunt prevăzute următoarele cursuri:

Nr.

Curs

Tip

Curs

Laborator

L/P

Total

Credite

Departament

1

Teoria probabilităţilor

O

2

2

-

4

5

Matematica

2

Teoria estimaţiei şi analiza datelor

O

2

2

-

4

5

Matematica

3

Procese stochastice

O

2

2

-

4

5

Matematica

4

Matematici financiare

O

2

2

-

4

5

Matematica

5

Teoria riscului: ruină şi credibilitate

O

2

2

-

4

5

Matematica

6

Modele discrete pe pieţele financiare

O

2

2

-

4

5

Matematica

7

Matematici actuariale

O

2

2

-

4

5

Matematica

8

Evaluarea poliţelor de asigurare

O

2

2

-

4

5

Matematica

9

Tehnici de calcul al rezervei matematice

O

2

2

-

4

5

Matematica

10

Metode de optimizare a proceselor decizionale

O

2

2

-

4

5

Matematica

11

Metode de simulare

O

2

2

-

4

5

Matematica