Membrii ai departamentului în anul universitar 2012-2013

Cadre didactice titulare

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Informaţii

1

Agapie Alexandru Licinius

Conferentiar universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Modelare stochastica; Teorie si aplicatii.
alexandru.agapie@csie.ase.ro

2

Atanasiu Virginia

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Matematici financiare si actuariale; Teoria riscului si a credibilitātii; Metode probabilistice aplicate în economie si asigurāri; Testare si analiza statistica; Programāri matematice.
virginia_atanasiu@yahoo.com

3

Baz Sorin Dragoş

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Statistica proceselor stochastice; Metode discrete in calculul variational; Abordari bayesiene ale problemei inverse.
sorin.baz@rdslink.ro

4

Bădin Andreea Luiza

Conferentiar universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Modelare statistica si econometrie; Statistica neparametrica; Bootstrap; Inferenta statistica in modele de frontiera; Analiza eficientei si productivitatii.
luiza.badin@csie.ase.ro

5

Beganu Gabriela

Conferentiar universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Probabilitati si statistica matematica.
gabriela_beganu@yahoo.com

6

Ciurea Grigore

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Analiza reala; Analiza nonstandard, masura si integrare; Masuri si integrare pe spatii liniare abstracte; Analiza functionala nonstandard; Topologie generala; Topologie nonstandard.
ciurea67@yahoo.com

7

Ciumara Roxana Florina

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Statistica in actuariat; Teoria riscului.
roxana_ciumara@yahoo.com

8

Dedu Silvia Cristina

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Teoria riscului; Actuariat; Optimizare; Statistica; Matematici financiare.
silvia.dedu@csie.ase.ro

9

Fulga Cristinca

Conferentiar universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Teoria masurilor de risc, aplicatii in cuantificarea si managementul riscurilor financiare; Optimizare neliniara multi-obiectiv stochastica, aplicatii in procesele decizionale in incertitudine; Convexitate generalizata.
fulga@csie.ase.ro

10

Giuclea Marius

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Sisteme fuzzy; Aplicatii ale algoritmilor genetici in probleme inverse; Optimizarea sistemelor dinamice.
marius.giuclea@csie.ase.ro

11

Iftimie Bogdan

Conferentiar universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Procese stochastice cu aplicatii in finante (modelarea riscului de credit, probleme de optimizare); Ecuatii cu derivate partiale stochastice; Omogenizare stochastica.
Bogdan.Iftimie@csie.ase.ro

12

Ijacu Daniela Florenţa

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Ecuatii diferentiale stochastice; Jocuri diferentiale stochastice; Aplicatii in finante.
danijacu@yahoo.com

13

Manu Iosifescu Liana

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Teoria informatiei; Statistica informationala, Probabilitati si actuariat.
lianamanu@gmail.com

14

Marinescu Marinela Ionela

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Ecuatii cu derivate partiale stocastice; Calcul stochastic aplicat in finante.
ionela.marinescu@csie.ase.ro

15

Mircea Iulian

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Matematici financiare si actuariale, procese de risc si probabilitati de ruinare.
mirceaiulian91@yahoo.com

16

Modan Laurenţiu

Conferentiar universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Combinatorică; Combinatorică enumerativă; Probabilităţi combinatoriale; Teoria grafurilor: grafuri aleatoare, grafuri planare, conexitate; Matroizi.
modan_laurent@yahoo.fr

17

Neculăescu Cristian

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Matematică aplicată în Economie, Ştiinţe Sociale şi Ştiinţe Comportamentale; Matematică aplicată în Computer Science; Robotică; Control Optimal; Analiză Nonsmooth.
cristiann@ase.ro

18

Popescu Ciprian Costin

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Teoria probabilitatilor; Statistica; Teoria multimilor fuzzy; Aplicatii ale acestora in Economie.
ciprian.popescu@csie.ase.ro

19

Pripoae Cristina Liliana

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Optimizare matematica; Geometrie diferentiala.
cristinapripoae@yahoo.com

20

Purcaru Ion

Profesor universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Optimizari matematice; Probabilitati si statistica matematica; Matematici financiare si actuariale; Teoria informatiei; Masurarea diversitatii; Istoria matematicii.
ionpurcaru@yahoo.fr

21

Şerban Florentin

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Matematici financiare; Optimizarea portofoliului; Analiza datelor.
florentin.serban@csie.ase.ro

22

Ştefănescu Maria Viorica

Profesor universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Analiza datelor cu aplicatii in finante, marketing, management si medicina; Optimizare multicriteriala.
stefanescu.viorica@csie.ase.ro

23

Toma Aida Elena

Profesor universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Statistica robusta; Metode de distanta minima; Inferenta statistica utilizand divergente.
aida.toma@csie.ase.ro

24

Tudor Maria

Profesor universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Probabilităţi; Procese stochasice; Calcul stochastic cu aplicaţii în finanţe.
maria.tudor@csie.ase.ro

25

Tudorache Ana Daniela

Asistent universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Obiecte regulate in teoria categoriilor; Modele statistice in studii de piata; Filltrul Kalman.
tudorache_ana@yahoo.com

26

Vegheş Ovidiu

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Braşov
Absolvent al Facultatii de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnică din Bucureşti

Domenii de interes: Teoria jocurilor; Măsuri şi integrare; Analiza datelor; Computer Science; Inteligenţă artificială; Logică matematică şi fundamente; Probabilităţi; Matematici aplicate.
oveghes@ase.ro

27

Rădulescu Mirela

Referent IA
Absolventă a Facultatii de Marketing, Academia de Studii Economice Bucureşti
mirela.radulescu@csie.ase.ro

Cadre didactice asociate

 1. Prof.dr. Marin Dumitru
 2. Prof.dr. Purcaru Ion
 3. Prof.dr. Şerban Radu
 4. Prof.dr. Ştefănescu Maria Viorica
 5. Prof.dr. Zbăganu Gheorghe
 6. Conf.dr. Gramatovici Sorina
 7. Conf.dr. Raischi Constantin
 8. Conf.dr. Spătaru Silvia
 9. Conf.dr. Vasiliu Dan
 10. Lect.dr. Moanţă Dorina
 11. Dr. Marinescu (Decu) Simona
 12. Dr. Mitu (Stoianov) Ana Maria
 13. Dr. Răducan Anişoara
 14. Dr. Solomon Ovidiu