Membrii ai departamentului în anul universitar 2011-2012

Cadre didactice titulare

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Informaţii

1

Agapie Alexandru Licinius

Conferentiar universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Modelare stochastica; Teorie si aplicatii.
alexandru.agapie@csie.ase.ro

2

Atanasiu Virginia

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Matematici financiare si actuariale; Teoria riscului si a credibilitātii; Metode probabilistice aplicate în economie si asigurāri; Testare si analiza statistica; Programāri matematice.
virginia_atanasiu@yahoo.com

3

Baz Sorin Dragoş

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Statistica proceselor stochastice; Metode discrete in calculul variational; Abordari bayesiene ale problemei inverse.
sorin.baz@rdslink.ro

4

Bădin Andreea Luiza

Conferentiar universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Modelare statistica si econometrie; Statistica neparametrica; Bootstrap; Inferenta statistica in modele de frontiera; Analiza eficientei si productivitatii.
luiza.badin@csie.ase.ro

5

Beganu Gabriela

Conferentiar universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Probabilitati si statistica matematica.
gabriela_beganu@yahoo.com

6

Ciurea Grigore

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Analiza reala; Analiza nonstandard, masura si integrare; Masuri si integrare pe spatii liniare abstracte; Analiza functionala nonstandard; Topologie generala; Topologie nonstandard.
ciurea67@yahoo.com

7

Ciumara Roxana Florina

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Statistica in actuariat; Teoria riscului.
roxana_ciumara@yahoo.com

8

Dedu Silvia Cristina

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Teoria riscului; Actuariat; Optimizare; Statistica; Matematici financiare.
silvia.dedu@csie.ase.ro

9

Fulga Cristinca

Conferentiar universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Teoria masurilor de risc, aplicatii in cuantificarea si managementul riscurilor financiare; Optimizare neliniara multi-obiectiv stochastica, aplicatii in procesele decizionale in incertitudine; Convexitate generalizata.
fulga@csie.ase.ro

10

Giuclea Marius

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Sisteme fuzzy; Aplicatii ale algoritmilor genetici in probleme inverse; Optimizarea sistemelor dinamice.
marius.giuclea@csie.ase.ro

11

Iftimie Bogdan

Conferentiar universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Procese stochastice cu aplicatii in finante (modelarea riscului de credit, probleme de optimizare); Ecuatii cu derivate partiale stochastice; Omogenizare stochastica.
Bogdan.Iftimie@csie.ase.ro

12

Ijacu Daniela Florenţa

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Ecuatii diferentiale stochastice; Jocuri diferentiale stochastice; Aplicatii in finante.
danijacu@yahoo.com

13

Manu Iosifescu Liana

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Teoria informatiei; Statistica informationala, Probabilitati si actuariat.
lianamanu@gmail.com

14

Marinescu Marinela Ionela

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Ecuatii cu derivate partiale stocastice; Calcul stochastic aplicat in finante.
ionela.marinescu@csie.ase.ro

15

Mircea Iulian

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Matematici financiare si actuariale, procese de risc si probabilitati de ruinare.
mirceaiulian91@yahoo.com

16

Modan Laurenţiu

Conferentiar universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Combinatorică; Combinatorică enumerativă; Probabilităţi combinatoriale; Teoria grafurilor: grafuri aleatoare, grafuri planare, conexitate; Matroizi.
modan_laurent@yahoo.fr

17

Neculăescu Cristian

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Matematică aplicată în Economie, Ştiinţe Sociale şi Ştiinţe Comportamentale; Matematică aplicată în Computer Science; Robotică; Control Optimal; Analiză Nonsmooth.
cristiann@ase.ro

18

Popescu Ciprian Costin

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Teoria probabilitatilor; Statistica; Teoria multimilor fuzzy; Aplicatii ale acestora in Economie.
ciprian.popescu@csie.ase.ro

19

Pripoae Cristina Liliana

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Optimizare matematica; Geometrie diferentiala.
cristinapripoae@yahoo.com

20

Purcaru Ion

Profesor universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Optimizari matematice; Probabilitati si statistica matematica; Matematici financiare si actuariale; Teoria informatiei; Masurarea diversitatii; Istoria matematicii.
ionpurcaru@yahoo.fr

21

Şerban Florentin

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Matematici financiare; Optimizarea portofoliului; Analiza datelor.
florentin.serban@csie.ase.ro

22

Ştefănescu Maria Viorica

Profesor universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Analiza datelor cu aplicatii in finante, marketing, management si medicina; Optimizare multicriteriala.
stefanescu.viorica@csie.ase.ro

23

Toma Aida Elena

Profesor universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Statistica robusta; Metode de distanta minima; Inferenta statistica utilizand divergente.
aida.toma@csie.ase.ro

24

Tudor Maria

Profesor universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Probabilităţi; Procese stochasice; Calcul stochastic cu aplicaţii în finanţe.
maria.tudor@csie.ase.ro

25

Tudorache Ana Daniela

Asistent universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucureşti

Domenii de interes: Obiecte regulate in teoria categoriilor; Modele statistice in studii de piata; Filltrul Kalman.
tudorache_ana@yahoo.com

26

Vegheş Ovidiu

Lector universitar doctor
Absolvent al Facultatii de Matematica, Universitatea din Braşov
Absolvent al Facultatii de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnică din Bucureşti

Domenii de interes: Teoria jocurilor; Măsuri şi integrare; Analiza datelor; Computer Science; Inteligenţă artificială; Logică matematică şi fundamente; Probabilităţi; Matematici aplicate.
oveghes@ase.ro

27

Rădulescu Mirela

Referent IA
Absolventă a Facultatii de Marketing, Academia de Studii Economice Bucureşti
mirela.radulescu@csie.ase.ro

Cadre didactice asociate

Lect. Dr. Mihaela Covrig
Mat. Dr. Virgil Damian
Conf. Dr. Sorina Gramatovici
Conf. Dr. Silvia Spataru
Prof. Dr. Radu Serban
Prof. Dr. Gheorghita Zbaganu